Μείωση 0,2% στο δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Μείωση 0,2% στο δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Μείωση 0,2%, παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης τον Δεκέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι αύξησης 4,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.