Σε γρίφο εξελίσσεται η συμπλήρωση του Ε9 για τους φορολογούμενους που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το έντυπο κρύβει αρκετές παγίδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, που σημειώνει πως οι διευκρινίσεις του υπουργείου δεν είναι αρκούντως διαφωτιστικές.

Για παράδειγμα, οι φορολογούμενοι που «τακτοποίησαν» αυθαίρετους βοηθητικούς χώρους θα πρέπει να επισκεφτούν ξανά την εφορία για διορθώσεις, γιατί ότι στο νέο έντυπο δεν υπάρχει ειδικός κωδικός που να μειώνει τη φορολογητέα τους αξία στο 50%, όπως προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή θα φορολογηθούν στο 100%.

Για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης, καθώς και κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές και αποθήκες από τον κάθε συνιδιοκτήτη της πολυκατοικίας σύμφωνα με το ποσοστό του, προκειμένου τα ποσοστά να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Επίσης, Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ως κατοικία οι θυρωροί και ανήκουν από κοινού σε συνιδιοκτήτες. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναγράψει το ποσοστό συνιδιοκτησίας.


Το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και οι αγρότες και να δηλώσουν τα αγροτεμάχια προκειμένου να υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η απόφαση προβλέπει:

• Σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η μεικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

Στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης, καθώς και κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές και αποθήκες δηλώνονται από τον κάθε συνιδιοκτήτη σύμφωνα με το ποσοστό του.

• Διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ως κατοικία οι θυρωροί πολυκατοικιών και ανήκουν από κοινού σε όλους τους συνιδιοκτήτες δηλώνονται από τον καθένα από αυτούς σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού επί του οικοπέδου.

• Οταν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ή διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου, αυτά αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

Όσον αφορά τα αγροτεμάχια:

Αγροί μονοετούς καλλιέργειας θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που καλλιεργούνται με ετήσια φυτά, οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκοτόπους, καθώς και αυτές που τελούν υπό αγρανάπαυση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν, αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες.

Αγροί πολυετούς καλλιέργειας ή δενδρώνες, θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, που καλύπτονται από συστηματικές καλλιέργειες με δενδρώδη φυτά, με εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον 8 δένδρων ανά στρέμμα.

Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που έχουν διάσπαρτα δέντρα λιγότερα από 8 ανά στρέμμα θεωρούνται αγροί μονοετούς καλλιέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι αμπελώνες.

Βοσκότοποι και χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχουν ποτέ καλλιεργηθεί, λόγω της φύσεως του εδάφους.

Οι εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επικλινή βραχώδη εδάφη που καλύπτονται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από φυσική βλάστηση, βοσκόφυτα ή νομευτικά φυτά, κατάλληλα για τροφή ζώων.

Στους βοσκοτόπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια. Οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων θεωρούνται βοσκότοποι.

Δασικές εκτάσεις θεωρούνται όσες που χαρακτηρίζονται δασικές βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

• Αρδευόμενες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που αρδεύονται με γεώτρηση ή με οποιοδήποτε (δημόσιο ή ιδιωτικό) αρδευτικό σύστημα ή γειτνιάζουν με ποτάμι, λίμνη κ.λπ. Δεν θεωρούνται αρδευόμενες οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου νερού.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις