Σε μεταβίβαση του 13,25% των μετοχών της Forthnet στη Vodafone Ελλάδος προχώρησε η WIND Ηellas.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Forthnet στο Χρηματιστήριο, η Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet που ανήκουν στην κυριότητα της WIND και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet εντός δωδεκαμήνου.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Wind θα περιορίσει το ποσοστό της κάτω από το 20% και αντίστοιχα η Vodafone θα ενισχύσει τη θέση της στο 19,76%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Forthnet:

«Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και 11) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία Forthnet A.E. (στο εξής «Forthnet») ανακοινώνει τα ακόλουθα βάσει των από 10.06.2014 γνωστοποιήσεων (TR-1) που έλαβε από τις εταιρίες VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (στο εξής «Vodafone Ελλάδος») και VODAFONE GROUP PLC (στο εξής «VODAFONE»), η τελευταία τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό εταιρειών ελεγχόμενων από την VODAFONE (στο εξής «Θυγατρικές Vodafone»):

(α) Δυνάμει των όρων της από 04.06.2014 συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «WIND»), η Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet που ανήκουν στην κυριότητα της WIND και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

Αυτό το δικαίωμα προαίρεσης (option) μπορεί να εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ως άνω συμφωνίας.

(β) Εάν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE και των Θυγατρικών Vodafone στη Forthnet θα ανέλθει σε 19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις