Καθώς αρκετοί επενδυτές αναρωτιούνται ή αμφιβάλλουν για την βοήθεια της Τεχνικής Ανάλυσης κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, η Investor ξεκίνησε να παρέχει σποραδικά κάποια γραφήματα με τους δείκτες που χρησιμοποιεί.

Τα γραφήματα περιέχουν πάντα δύο δείκτες, οι οποίοι είναι οι εξής:

α) ο δείκτης τάσης ο οποίος εμφανίζεται μέσα στο γράφημα των κεριών που απεικονίζουν τις τιμές και

β) ο δείκτης ορμής ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος του γραφήματος, συνοδεύεται από τον κινητό του μέσο και θυμίζει τον Στοχαστικό.

Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται ως εξής:

Ο πρώτος δείκτης ο οποίος εμφανίζεται στο ίδιο παράθυρο με το γράφημα της μετοχής (κάτω πλαίσιο) και ομοιάζει με κινητό μέσο όρο (χωρίς όμως να είναι), χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όταν το γράφημα των τιμών τον διασπά ανοδικά, παρέχεται σήμα αγοράς.

Αντίστοιχα, όταν τον διασπά καθοδικά, παρέχεται σήμα πώλησης.

Ο δείκτης ορμής ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τον κινητό του μέσο στο επάνω πλαίσιο, παρέχει επίσης σήματα με τις διασπάσεις που πραγματοποιεί αυτός στον κινητό του μέσο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αν θέλετε, μπορείτε να συνδυάσετε τους δύο δείκτες ως εξής:

Α) Όταν μια μετοχή βρίσκεται πάνω από τον δείκτη τάσης, μπορείτε να εκτελείτε τα long (αγοραστικά) σήματα του δείκτη ορμής

Β) Όταν μία μετοχή βρίσκεται κάτω από τον δείκτη τάσης, μπορείτε να εκτελείτε τα short (πωλητικά) σήματα του δείκτη ορμής.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, για κάποιες μετοχές μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον δείκτη τάσης μόνο του και να έχετε long θέση για όσο διάστημα οι τιμές παραμένουν πάνω από αυτόν ή short για όσο διάστημα οι τιμές παραμένουν κάτω από αυτόν.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τέλος, θα δημοσιοποιούνται και κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες για κάθε μετοχή οι οποίες θεωρητικά αναμένεται να αποτελέσουν σημεία αντιστροφής.

Προσοχή!

1) Είναι άγνωστο αν αυτές οι ημερομηνίες αφορούν ανοδική ή καθοδική αντιστροφή. Αυτό θα γίνει αντιληπτό, καθώς το γράφημα θα πλησιάζει την αντίστοιχη ημερομηνία

2) Είναι άγνωστο αν η αντιστροφή θα είναι βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη.

3) Ενδέχεται να υπάρξει απόκλιση μιας ημέρας. Δηλαδή η πραγματική αντιστροφή να πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν ή μία ημέρα μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία.

4) Καθώς το γράφημα μιας μετοχής εξελίσεται, ενδέχεται να προστεθούν και άλλες ημερομηνίες είτε πριν είτε μετά τις ήδη προβλευθείσες.

5) Οι νέες ημερομηνίες αντιστροφής δεν ακυρώνουν τις παλαιότερες.

Όλα τα άρθρα του γράφοντος δημοσιεύονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκφράζουν την προσωπική άποψη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση σε οποιαδήποτε χρηματαγορά.

Οι επενδυτές που θέλουν επενδυτικές συμβουλές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν τις ανάλογες γνώσεις και τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες.

Ουδεμία ευθύνη υπάρχει από την πλευρά του γράφοντος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ

Καθηγητής Τεχνικής Ανάλυσης

www.investor.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΡΙΟΥ”.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις