Μωσαϊκό αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων, με μοναδικό στόχο να εξασφαλιστεί η επόμενη δόση και όχι για να προχωρήσει στις αναγκαίες για την ελληνική κοινωνία μεταρρυθμίσεις είναι το πολυνομοσχέδιο  που κατέθεσε η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εκτίμηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Εκείνο που την εκπλήσσει αρνητικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, δεν είναι τόσο τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου αλλά κυρίως αυτά που απουσιάζουν και τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης και ζητούμενο για την αγορά και την κοινωνία τους τελευταίους μήνες.

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται από τη ΓΣΕΒΕΕ , ότι το πολυνομοσχέδιο αγνοεί την αναγκαιότητα για διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταθέτει στο μέλλον όλες τις πολιτικές εφαρμογής ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής πολιτικής και εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης -το πολυθρύλητο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παραπέμπεται πιλοτικά στις καλένδες- και λησμονεί να ορίσει το νέο πλαίσιο αδειοδότησης σύμφωνα με τα διακηρυχθέντα σε προηγούμενα νόμο πλαίσιο.

«Αποτελεί ένα νομοθέτημα φάντασμα που διευθετεί ελάχιστα προβλήματα, θέτει τις βάσεις για νέες ολιγοπωλιακές δομές στον τουριστικό κλάδο, διευρύνει τις πιθανότητες εύνοιας προς συμφέροντα μεγάλων ομίλων και δημιουργεί νέα γραφειοκρατικά εμπόδια και αγκυλώσεις στην αγορά» αναφέρει η Συνομοσπονδία.

Επίσης, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας και καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβουλευτικό Σώμα να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις που αφορούν στα φορολογικά θέματα, σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ενώ προτείνει μέρος των δημόσιων συμβάσεων να αποδίδονται ως ποσόστωση σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

Ως προς τη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας υποβολής πόθεν έσχες σε περισσότερες επαγγελματικές ομάδες, επισημαίνεται η ανάγκη ολοκλήρωσης του περιουσιολογίου.