Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί, από τον οίκο αξιολόγησης Moody΄s, σε τροχιά αναβάθμισης η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της.

Σύμφωνα με τον οίκο, τα κεφαλαιακά μαξιλάρια, η χρηματοδοτική δυνατότητα και η ρευστότητα της τράπεζας ενισχύονται σημαντικά.

Η αναθεώρηση θα εστιάσει στον πιστωτικό αντίκτυπο:

α) της τελικής μορφής που θα λάβει το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ακινήτων , το οποίο θα επηρεάσει τη δυνατότητα της τράπεζας να πουλά ακίνητα που έχουν μπει ως εξασφαλίσεις, και β) στο αποτέλεσμα των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο και θα καθορίσουν οποιεσδήποτε επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες.

Η διαβάθμιση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της Τράπεζας παραμένει στο Ε, με σταθερό ορίζοντα.

Ο οίκος Moody`s αναμένει ότι ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET 1) της Τράπεζας Κύπρου θα αυξηθεί στο 15,1%, από 11,3% τον Ιούνιο του 2014.

Το αυξημένο κεφαλαιακό μαξιλάρι, θα βελτιώσει την ικανότητα της τράπεζας να απορροφήσει περαιτέρω πιστωτικές ζημίες και μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της καταθετικής της βάσης.

Επιπλέον, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα βελτιώσει το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας, καθώς θα της επιτρέψει να μειώσει τον δανεισμό από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) που βρισκόταν στα 8,8 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2014, και μπορεί να βελτιώσει τις επιλογές χρηματοδότησης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο στο 33% (39% για 90 ημέρες καθυστέρηση ή αναδιαρθρωμένα δάνεια), ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Η αξιολόγηση των καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα (Ca), αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις, ή αν η εξάρτηση της τράπεζας από τον ELA αυξηθεί.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις