Σε δωρεές, ύψους έως 750.000 ευρώ, για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων που αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της υποαπασχολησιμότητας στη χώρα μας, προχωρεί το Solidarity Now στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για τη στήριξη της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το “Solidarity Now” θα προσφέρει μέσα στο επόμενο διάστημα έως 750.000 ευρώ, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Οργανισμούς εκείνους που διαθέτουν τις πλέον καινοτόμες προτάσεις με στόχο τόσο τη στήριξη των ομάδων πολιτών που έχουν πληγεί από τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας, όσο και την παροχή βοήθειας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή
, το “Solidarity Now” έχει στόχο να ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητας στη χώρα μας μέσα από:

• τη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών, είτε στο πλαίσιο μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων, και

• τη στήριξη στην ενίσχυση, οργάνωση και προώθηση των εξατομικευμένων δεξιοτήτων και προσόντων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη τους να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα από την εγχώρια αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το “Solidarity Now” θα διαθέσει 150.000 ευρώ για την υλοποίηση ενός διετούς καινοτόμου προγράμματος μικροχρηματοδότησης για άνεργους πολίτες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ελληνικό μη-κυβερνητικό οργανισμό AFI (Action Finance Initiative).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έχοντας ως κεντρικό στόχο την ενεργοποίηση
ενός μηχανισμού μικροχρηματοδότησης, μέσω του οποίου οι άνεργοι πολίτες της χώρας θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τον οικονομικό, αλλά και κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Μέσω του προγράμματος
, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης.

Επιπλέον, πέραν της μικροχρηματοδότησης
, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής καθοδήγησης, καθώς και την εκπαίδευση των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το ¨Solidarity Now” είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων στην Ελλάδα
που συνεργάζονται για να βοηθήσουν αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και υποστηρίζει ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δημιουργεί Κέντρα Αλληλεγγύης – χώρους στους οποίους μπορούν να συγκεντρώνονται όσοι πλήττονται από την κρίση και να βρίσκουν λύσεις στα κοινά τους προβλήματα.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις