Να είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας, όταν υπάρχουν βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ζητά η διοίκηση του Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για περιπτώσεις, όπως αυτή του ΕΝΦΙΑ ή άλλες, στις οποίες δια νόμου προβλέπεται η καταβολή φόρων σε δόσεις.

Το αίτημα περιλαμβάνεται σε επιστολή που εστάλη στη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, Αικατερίνη Σαββαΐδου, όπου επισημαίνεται ακόμη ότι η έκδοση ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας είναι για τις επιχειρήσεις καθημερινή πρακτική, καθώς αποτελεί το πρώτο προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε δραστηριότητά τους (συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, δάνεια από τράπεζες, εκταμιεύσεις ποσών από επενδυτικά προγράμματα, κλπ)