Με πλεόνασμα ολοκλήρωσαν, η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και η Russian Commercial Bank (RCB) την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 130 τράπεζες της Ευρωζώνης. Μόνο η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε έλλειμμα κεφαλαίων της τάξης των 176 εκ. ευρώ.

Ήδη η Ελληνική Τράπεζα αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίων μέσω δικαιωμάτων προτίμησης, έτσι ώστε να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από τη συνολική αξιολόγηση, αφού υπολογισθούν κεφαλαιοποιήσεις, που ήδη πραγματοποιήθηκαν το 2014 έχουν ως ακολούθως:

Η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και η RCB παρουσιάζουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πέραν των ελάχιστων που έχουν καθοριστεί για την άσκηση και στα τρία σενάρια, δηλαδή του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (8%), του βασικού σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης (8%) και του ακραίου σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης (5,5%).

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,5%, 11,6% και 5,8% αντίστοιχα, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 13,6%, 14,1% και 9,3% αντίστοιχα και η RCB 16,7%, 15,7% και 11,6% αντίστοιχα.

Η Ελληνική Τράπεζα, στην περίπτωση το ακραίου σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης, διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 1,7% που μεταφράζεται σε ένα μικρό έλλειμμα ύψους 176 εκ. ευρώ μετά την άντληση κεφαλαίων κατά το 2014. Μέρος του ελλείμματος αυτού (περίπου γύρω στα 71 εκ. ευρώ) καλύπτεται από ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί, πέραν της αύξησης κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να υπερκαλυφθεί από τη μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων και την έκδοση επιπρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου.

Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, επεσήμανε ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο και ειδικά για το τραπεζικό της σύστημα, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή με θετικές προσδοκίες για το μέλλον.

«Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά για την Κυπριακή οικονομία, καθώς δείχνουν ότι οι ενέργειες που έγιναν εντός του 2014 αλλά και όλες οι προσπάθειες και ενέργειες για ενίσχυση του τραπεζικού τομέα ήταν πέραν από ικανοποιητικές. Η Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να αισθάνεται δικαιωμένη αφού έγκαιρα προέτρεψε τις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση», ανέφερε.

Η κ. Γιωρκάτζη χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό γεγονός το ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα παραμείνει ως απόθεμα το 1δισ. ευρώ, που υπάρχει στο Πρόγραμμα Στήριξης της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς δανειστές της, το οποίο προοριζόταν για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Συνεπώς, είπε, το δημόσιο χρέος θα είναι κατά 1δισ. ευρώ χαμηλότερο από ότι προβλεπόταν βάσει του μνημονίου.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις