Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί πιστεύουν δύο στους τρεις Έλληνες, όπως προκύπτει από την έρευνα Global Entrepreneurship Report 2014 (AGER 2014) της Amway, μία ετήσια έρευνα η οποία καταγράφει τον παλμό του κοινού, παγκοσμίως, στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης.

Η φετινή έκθεση διερεύνησε την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

Για τη χώρα μας, τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τους νέους να είναι θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την έναρξη μίας προσωπικής επιχείρησης.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να δημιουργηθούν

Το 63% των ερωτηθέντων, παγκοσμίως, δήλωσε πως η επιχειρηματικότητα, κατά τη γνώμη τους, μπορεί να διδαχθεί, άποψη την οποία υποστηρίζουν με θέρμη άτομα ηλικίας έως 35 ετών, σε ποσοστό 70%.

Άνδρες και γυναίκες είχαν ουσιαστικά την ίδια γνώμη, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 64% και 63%, αντίστοιχα.

Οι ίδιες εκτιμήσεις ισχύουν και για τη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, το 69% των Ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί, ενώ ποσοστό 30% πιστεύει πως ένας επιχειρηματίας δεν γεννιέται, αλλά γίνεται.

Η γνώμη ανδρών και γυναικών δεν διαφοροποιείται, καθώς τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 70% και 67%, αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση είναι το παν

Η επιτυχής επιχειρηματικότητα συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι ερωτηθέντες, παγκοσμίως, βαθμολόγησαν ως την πιο κρίσιμη πτυχή της διδασκαλίας τη διαμόρφωση των «βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων» (42%).

Ακολουθούν με ποσοστό 47% η καθεμία, οι «ηγετικές και διαχειριστικές επιδεξιότητες» και η «πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματικότητα».

Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, (όπως, για παράδειγμα, ο οικονομικός έλεγχος, το εμπόριο ή οι εφαρμογές πληροφορικής): 49%.

Ηγετικές και διαχειριστικές επιδεξιότητες (με αποτέλεσμα την παρακίνηση των εργαζομένων): 39%.

Πρακτική επιχειρηματικότητα (πχ. επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικούς διαγωνισμούς/ προσομοιώσεις των επιχειρήσεων, τα προγράμματα μίνι επιχειρήσεων): 32%.

Επιπλέον, παγκοσμίως, τα «σχολεία και χώροι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι χώροι διδασκαλίας (36%). Τα «ειδικά start-up προγράμματα» και τα «πανεπιστήμια-ανώτατης εκπαίδευσης» κατατάσσονται δεύτερα και τρίτα, με ποσοστά 33% και 32%, αντίστοιχα. Ωστόσο, μόλις τέσσερις στους δέκα (43%) θεωρούν τις εκπαιδευτικές επιλογές τους ικανοποιητικές.

Σύμφωνα με τους Έλληνες ερωτηθέντες, τα ποσοστά που προέκυψαν, είναι:

Ειδικά Start up προγράμματα που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια ή κυβερνητικά προγράμματα: 48%.

Ανώτατη εκπαίδευση – πανεπιστήμια: 38% και ακολουθούν

Τα σχολεία και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 34%.

Ειδικά Startup προγράμματα που παρέχονται από εταιρείες: 24%.

Το 17% των Ελλήνων πιστεύει ότι τα άτομα πρέπει να δραστηριοποιούνται μόνα τους για την εκπαίδευση τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Η θετική σκέψη επικρατεί

Το 75% των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο εξέφρασε θετική εικόνα για την επιχειρηματικότητα (αύξηση της τάξεως του 4% σε σχέση με την έρευνα του 2013) με τα άτομα κάτω των 35 ετών να είναι οι πιο αισιόδοξοι, με ποσοστό 80%.

Το επιχειρηματικό δυναμικό έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με δύο στους πέντε ερωτηθέντες (42%) να αναφέρουν πως μπορούν να φανταστούν πως ξεκινούν μία επιχείρηση.

Τα ευρήματα δείχνουν μία σχέση μεταξύ δύο παραγόντων:

Σε χώρες που ευνοείται η επιχειρηματικότητα εμφανίζεται υψηλότερο το ποσοστό αυτών που φαντάζονται την έναρξη της δικής τους επιχείρησης.

Ωστόσο, μόλις το 9% των ερωτηθέντων, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό-απασχολούνται, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό χάσμα της τάξεως του 33%.

Στην Ελλάδα, η θετική στάση έχει παραμείνει σταθερή σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. Κατά μέσο όρο, το 69% των ερωτηθέντων είναι θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα, με τα άτομα κάτω των 35 ετών να είναι οι πιο αισιόδοξοι, με ποσοστό 77%.

Ανεξαρτησία και αυτοεκπλήρωση

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη των προσωπικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έρευνα, είναι:

«Η έλλειψη του προϊσταμένου, το να είσαι δηλαδή το αφεντικό του εαυτού σου ως πιο σημαντικό»: 46%.

«Αυτοεκπλήρωση, δυνατότητα να κάνεις τις ιδέες σου πράξεις»: 43%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα για την «ανεξαρτησία» και την «αυτοεκπλήρωση» είναι 54% και 40%.

Όπως και στη μελέτη AGER 2013, αυτοί οι δύο παράγοντες προτιμώνται ξεκάθαρα ως πιο σημαντικοί, ξεπερνώντας κίνητρα σχετιζόμενα με το εισόδημα, ενώ τα άτομα ηλικιών μεταξύ 14-34 ήταν αυτοί με τις ισχυρότερες πεποιθήσεις, αγγίζοντας το ποσοστό του 50%.

Στην Ελλάδα, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι:

Η έναρξη της προσωπικής επιχείρησης αποτελεί μία εναλλακτική λύση για την ανεργία: 38%.

Αποτελεί μία ισχυρή προοπτική για δεύτερο εισόδημα: 36% και δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερο συντονισμό και διαχείριση της οικογένειας, της καριέρας και του ελεύθερου χρόνου: 28%.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις