Οι μισθοί στις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκαν μόνο 0,4% μετά το 2009, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κατά 5,3%, αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) στην τελευταία έκθεσή της (Global Wage Report).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μισθοί συγκλίνουν σταδιακά, καθώς οι φτωχές χώρες κλείνουν την ψαλίδα με τις πλούσιες χώρες. Η αύξηση των μισθών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ανήλθε στο 6,7% το 2012 και 5,9% το 2013 έναντι 0,1% και 0,2%, αντίστοιχα, στις πλούσιες χώρες, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση σημειώνει ότι η στασιμότητα των μισθών στις πλούσιες χώρες οφείλεται στον περιορισμό των δαπανών από τις επιχειρήσεις και όχι στον ανταγωνισμό από την Κίνα με το φθηνό εργατικό κόστος.

«Εάν η παραγωγικότητα αυξάνεται, μπορεί μία επιχείρηση να συνεχίσει να πληρώνει καλούς μισθούς και να είναι ανταγωνιστική», δήλωσε η κυρία Σάντρα Πολάσκι, αναπληρώτρια διευθύντρια πολιτικής του ILO.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων ανέκαμψαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά δεν επανεπενδύθηκαν με τον ρυθμό του παρελθόντος, πρόσθεσε η κυρία Πολάσκι.

«Η διακράτηση των κερδών δεν φέρνει καλά αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Τα χαμηλότερα εισοδήματα στις αναπτυγμένες οικονομίες μειώνουν τη ζήτηση των νοικοκυριών, η οποία μειώνει τη συνολική ζήτηση», δήλωσε.