Θέμα με τις απολαβές τραπεζικών στελεχών εγείρει η ΔΗΜΑΡ, καταγγέλλοντας ότι τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, παρακάμπτουν τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των bonus, μέσω της χορήγησης επιδομάτων στα στελέχη τους.

Το θέμα τέθηκε με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τρεις βουλευτές, τον Νίκο Τσούκαλη, την Ασημίνα Ξηροτύρη και τον Δημήτρη Αναγνωστάκη και στην απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης ενημερώνει τους βουλευτές ότι συγκροτείται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που θέτει το πλαίσιο για τις πολιτικές των αποδοχών που ακολουθούν οι τράπεζες και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασής του.

«Aντί για bonus, επιδόματα»

Η ΔΗΜΑΡ στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή επικαλείτο τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) για την παράκαμψη του πλαφόν στα bonus.

Οι βουλευτές ανέφεραν ειδικότερα ότι «οι τράπεζες έχουν στραφεί στη χορήγηση επιδομάτων προκειμένου να παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή απαγόρευση των bonus που υπερβαίνουν το διπλάσιο ποσό των σταθερών αμοιβών» και υπενθύμιζαν ότι με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, «κατά τη χρονική περίοδο που η τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, μέσω προνομιούχων μετοχών ή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο έχει το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπό του στο ΔΣ της τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που μεταβάλλουν ουσιωδώς τη νομική ή χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, και στη διανομή μερίσματος καθώς και να θέσει περιορισμό στις αμοιβές της διοίκησης».


Το υπουργείο Οικονομικών

Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ενημερώνει τους βουλευτές ότι η προθεσμία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι η 18η Μαρτίου 2016 και ότι η σύσταση σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής της.

«Αναφορικά με το θέμα της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (OΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις, διευκρινίζεται ότι η προθεσμία ενσωμάτωσης είναι η 18η Μαρτίου 2016, ενώ η σύσταση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από το υπουργείο Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής της», αναφέρει ειδικότερα.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις