Επιπλέον 86 ελληνικοί λογαριασμοί, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα Λαγκάρντ, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μετά από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της HSBC.

Σύμφωνα με «Τα ΝΕΑ» ελληνικές καταθέσει, συνολικού ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα Λαγκάρντ του 2010.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει τους λογαριασμούς από τα στοιχεία που υπέκλεψε ο Ερβέ Φαλσιανί από την HSBC Γενεύης, την περίοδο 2006-2007.

Συγκεκριμένα, από την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων, για την Ελλάδα προέκυψαν επιπλέον 86 εγγραφές σε σύγκριση με τη λίστα Λαγκάρντ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι από 2.062 εγγραφές που ήρθαν στη χώρα μας το 2010, με την επανεπεξεργασία και την εφαρμογή χαλαρότερων παραμέτρων, προέκυψαν 2.148.

Τα άτομα της λίστας είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει ελληνική εθνικότητα.

Ωστόσο, στην αρχική επεξεργασία εντάχθηκαν από τις γαλλικές Αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν σε χώρες του εξωτερικού.

Από την ανάλυση των στοιχείων των 86 νέων εγγραφών ελληνικού ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι σε 8 καταθέτες αντιστοιχούν σχεδόν 185 εκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο ποσό που εντοπίστηκε σε λογαριασμό ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια.