Έγγραφο για την καταβολή των εσωτερικών υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, με αφορμή ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Δριβελέγκας και Βασίλης Κεγκέρογλου με την οποία ζητούσαν να ενημερωθούν πώς και πότε το δημόσιο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο εσωτερικό της χώρας ώστε να μην οδηγηθεί η κυβέρνηση σε στάση πληρωμών.

«Ο κρατικός προϋπολογισμός σχεδιάζεται και εκτελείται με τρόπο που να διατηρείται η αναγκαία ισορροπία μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των υφιστάμενων συνθηκών ρευστότητας», αναφέρει ο κ. Μάρδας και προσθέτει ότι «στο πλαίσιο αυτό οι μεταβιβάσεις προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται με γνώμονα και το ύψος των ταμειακών τους διαθεσίμων, όπως εξάλλου περιγράφεται και στην εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015».

Όπως εξηγεί ο κ. Μάρδας, η καταβολή των κοινωνικού χαρακτήρα επιδομάτων (επίδομα θέρμανσης, οικογενειακά επιδόματα κλπ) πραγματοποιείται βάσει σχετικού προγραμματισμού, καθώς και της ροής της επεξεργασίας και εκκαθάρισης των στοιχείων των δικαιούχων από τους αρμόδιους εποπτεύοντες φορείς.

Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πληρώνουν τις δαπάνες που αυτές εκκαθαρίζουν, μέσα στα περιθώρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων και εντός του εκάστοτε οριζόμενου ορίου πληρωμών κατά τις σχετικές δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπενθυμίζει ότι η ελληνική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί από το 2013 σε οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και καταβάλλεται προς τούτο κάθε δυνατή προσπάθεια, με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής, ο χρόνος των ως άνω πληρωμών για τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, έχει περιοριστεί στις 33 ημέρες, «γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου» όπως ενημερώνει ο κ. Μάρδας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις