Μείωση 2,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014 έναντι µείωσης 2,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων κατά 3,2% και

β. στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 2,9%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 6,3%

Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 1,3%.