Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών και λοιπών εσόδων) κατά 1,1% έναντι του πρώτου τριμήνου 2015 στα 204 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank. Επίσης, ανακοίνωσε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και υποχώρηση νέων δανείων σε καθυστέρηση σε 119 εκατ. ευρώ από 391 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2015.
Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,1% έναντι του πρώτου τριμήνου 2014. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4%, στα 378 εκατ. ευρώ το B΄ τρίμηνο 2015, από 373 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και της αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων έναντι του Α΄ τριμήνου 2015. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά μετά το τέλος του Β΄ τριμήνου 2015.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10,8% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2015. Στο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 5,4%, στα 72 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου, όμως, του κόστους εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, τα έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά στα 88 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 0,5% έναντι του Α΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 247 εκατ. ευρώ.
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν στα 119 εκατ. ευρώ από 391 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς επιχειρήσεις και στεγαστικά. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 34,3% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και διαμορφώθηκαν στα 52,8 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν στα 27,4 δισ. ευρώ και 25,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2015.
Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 3,9 δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 31 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2015, απόρροια της πολιτικής αστάθειας και των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Ιουνίου.
Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε από 29,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου στα 32,7 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων 9,8 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ και 22,9 δισ. ευρώ από τον ELA. Οι συνθήκες ρευστότητας (καταθέσεις και χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα) βελτιώθηκαν από το τέλος Ιουνίου και μετά, με τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα να ανέρχεται στα 31,8 δισ. ευρώ το Σεπτέμβρη, εκ των οποίων 22,2 δισ. ELA.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων από τις διεθνείς δραστηριότητες βελτιώθηκαν στα 67 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων και της περαιτέρω ορθολογικοποίησης των δαπανών.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις