ΥΠΟΙΚ: Στα 5,9 δισ. τα χρέη του Δημοσίου

ΥΠΟΙΚ: Στα 5,9 δισ. τα χρέη του Δημοσίου
Τα χρέη του Δημοσίου προς την αγορά αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 200 εκ. ευρώ από το τέλος Ιουλίου, στα 5,105 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούσαν διαμορφώθηκαν σε 809 εκ. ευρώ από 781 εκ. ευρώ.

Σχεδόν τα μισά χρέη (2,5 δισ. ευρώ) προέρχονται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ 1,2 δισ. είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

Κατά τα λοιπά, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στο πρώτο οκτάμηνο του έτους ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένο, στα 2,6 δισ. ευρώ, παρά το πρόβλημα στα έσοδα και τα σημαντικά ελλείμματα των ασφαλιστικών Ταμείων.

Τον Αύγουστο οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου αλλά και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ακολούθησαν αυξητική τάση.