Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις των επιτελικών τραπεζικών στελεχών και των αναλυτών για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, όπως ανακοινώθηκαν το Σάββατο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ διαπίστωσε συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 δισ. ευρώ σε τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες.

Από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Η υστέρηση κεφαλαίων περιλαμβάνει προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha ανέρχονται σε 2,743 δισ. ευρώ εκ των οποίων μόνο τα 263 εκατ. ευρώ αφορούν το λεγόμενο βασικό σενάριο. Αντιστοίχως, για την Eurobank το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 399 εκατ. ευρώ αφορούν το λεγόμενο σενάριο βάσης. Για την Εθνική οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε 4,6 δισ. ευρώ και αυτές που αφορούν το σενάριο βάσης ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Για την Τράπεζα Πειραιώς οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες προσδιορίζονται σε 4,93 δισ. ευρώ και εκείνες του βασικού σεναρίου σε 2,2 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς, επιβαρύνθηκε με τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες, καθώς από την αρχή της κρίσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μεγάλη αναδιάρθρωση και την συγκέντρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Ταυτόχρονα στην περίοδο της κρίσης συνέχισε να στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων (περίπου 1,5 εργαζόμενους).

Η μεθοδολογία των φετινών τεστ αντοχής στην Ελλάδα, θεώρησε, αδικαιολόγητα σύμφωνα με αναλυτές, υψηλού κινδύνου τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν με τη μεθοδολογία αυτή περισσότερα νέα κεφάλαια προς άντληση, με δεδομένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (περίπου 40% μερίδιο αγοράς).

Χαρακτηριστικό στοιχείο για τη μεθοδολογία των φετινών τεστ αντοχής είναι ότι, τα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα δάνειά τους, «κουρεύτηκαν» τόσο δραματικά που οι αξίες των ενεχύρων φέτος αποτιμήθηκαν στο 12-15% των αντίστοιχων αξιών του 2008-2009.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, συνεπώς έχει σαφώς μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων έναντι των άλλων τραπεζών, ξεπερνώντας από μόνη της το 30% της εγχώριας αγοράς. Αναλογικώς λοιπόν, προκύπτουν και μεγαλύτερες νέες κεφαλαιακές ανάγκες, μετά από τεστ αντοχής.

Τα τελευταία 3 χρόνια η Πειραιώς απορρόφησε άλλες 6 τράπεζες, με διαφορετικά χαρτοφυλάκια δανείων και πιστωτικών κριτηρίων και διαφορετική έως τότε διοικητική στρατηγική. Η Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 2 χρόνια, αποπλήρωσε προς το ελληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση το 2008, με το ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στήριξης προς όλες τις τράπεζες.

Τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε αποπληρώνοντας εγκαίρως την υποχρέωσή της, ύψους 750 εκατ. ευρώ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν σήμερα μικρότερες κατά 750 εκατ. ευρώ αλλά η συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφάλαιά της μεγαλύτερη.

Αντίδραση Alpha Bank

Την ικανοποίηση της για τα αποτέλεσμα στην άσκηση Συνολικής Αξιολογήσεως που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει η Alpha Bank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Τράπεζας, μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, η Alpha Bank έχει το καλύτερο αποτέλεσμα στο AQR (αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού) και τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μετά το AQR, που ανέρχεται σε 9,64%.

Επίσης, έχει τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε 8,98%, τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για το δυσμενές σενάριο, που ανέρχεται σε 2,10% καθώς και τη χαμηλότερη κεφαλαιακή ανάγκη στο βασικό σενάριο, μόλις 263 εκατ. ευρώ.

Τέλος έχει τη δεύτερη χαμηλότερη κεφαλαιακή ανάγκη στο δυσμενές σενάριο, χωρίς να έχει το «μαξιλάρι» των 940 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών που είχε αποπληρώσει πέρυσι.

Αντίδραση Eurobank

Το αποτέλεσμα του βασικού σεναρίου των τεστ αντοχής (stress test), όπου η Eurobank παρουσιάζει πολύ μικρές κεφαλαιακές ανάγκες, επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά παρά το σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls το καλοκαίρι, αναφέρουν πηγές της Eurobank, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Eurobank θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενη στους υφιστάμενους, καθώς και σε νέους ιδιώτες μετόχους, με στόχο την πλήρη κεφαλαιακή της θωράκιση. Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει με αφετηρία τη διαχείριση των στοιχείων Παθητικού της (LME) ύψους 877 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο από μόνο του υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα θα είναι σε θέση απερίσπαστα να προχωρήσει στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο συνδυασμός επαρκούς κεφαλαιακής βάσης -ανθεκτικής και σε ακραίες συνθήκες, όπως πιστοποίησε η ΕΚΤ- ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και ομαλοποίησης των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, ενισχύει την ικανότητα της Eurobank να στηρίξει τους πελάτες της και να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Μετά από λεπτομερή εξέταση των δανειακών χαρτοφυλακίων και των οικονομικών στοιχείων, το AQR (Asset Quality Review-αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού) ανέδειξε τη σχετική ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Eurobank.

Με βάση τις ανάγκες που προσδιόρισαν το AQR και τα τεστ αντοχής η Eurobank εμφάνισε πολύ χαμηλές πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες (339 εκατ. ευρώ) στο βασικό σενάριο (με βάση το όριο CET1 στο 9,5%) και τις χαμηλότερες συνολικές (2,1 δισ. ευρώ ) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο δυσμενές σενάριο (με βάση το όριο CET1 8%).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις