Σε 434 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, διαμορφώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου της Εθνικής ΤράπεζαςΤα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 974 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο (+10,6% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την ομαλοποίηση των μη οργανικών εσόδων.
Το δεύτερο τρίμηνο ανακοινώθηκαν ζημιές 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, αντανακλώντας την μη επαναλαμβανόμενη προσαρμογή των προβλέψεων.
Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 55,7 δισ. ευρώ (-7,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου που κορυφώθηκε τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι εκροές εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκαν σε 3,6 δισ. ευρώ από 4,8 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο.
Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η τάση αναστράφηκε και η μεταβολή των καταθέσεων κινήθηκε σε θετικά επίπεδα κατά το τρίτο τρίμηνο.
Παρά τις εκροές καταθέσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ΕΤΕ διατηρεί δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στα καλύτερα επίπεδα του κλάδου, ανερχόμενο σε 98% στην Ελλάδα και 108% σε επίπεδο Ομίλου.
Στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σημαντικά σε 210 εκατ. από 83 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.
Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. το Α’ τρίμηνο, λόγω ζημιών από χρηματιστηριακές πράξεις ύψους 3 εκατ. ευρώ κατά το Β’ τρίμηνο έναντι κερδών ύψους 13 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο. Στην Τουρκία η Finansbannk παρουσίασε κέρδη προ προβλέψεων 547 εκατ. τουρκικές λίρες.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις