Ο κλάδος της οινοποιίας «αντιστέκεται», σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ κ. Βασίλης Ρεγκούζας.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την κλαδική μελέτη για την «Οινοποιία», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις», ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οίνου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος τόσο με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων όσο και με πληθώρα κοινωνικών περιστάσεων, η οικονομικότερη τιμή καθώς και ο χαμηλότερος αλκοολικός βαθμός του συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά, αποτελούν τους κυριότερους λόγους «ανθεκτικότητάς» του.
Σύμφωνα με τη συντάκτρια της μελέτης, Αυγή Οικονομίδου, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς κρασιού υπολογίζεται σε 2,950 εκατ. εκατόλιτρα την αμπελοοινική περίοδο 2014/15, ενισχυμένο κατά 0,6% σε σχέση με το 2013/14, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) 0,5% το χρονικό διάστημα 2000/01-2014/15.
Εκτιμάται ότι, η εγχώρια κατανάλωση κρασιού θα παραμείνει σταθερή το 2015/16. Η διείσδυση του μη τυποποιημένου (χύμα) κρασιού εκτιμάται σε 60% περίπου.
Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με την κ. Κόκκα, υπεύθυνη του τμήματος κλαδικών στοχεύσεων, oι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, παρά τη βελτίωσή τους τη διετία 2013-2014, δείχνουν ότι ο κλάδος παραμένει «ευπρόσβλητος» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.
Παρά την «αντίσταση» του κλάδου στις οικονομικές συνθήκες, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν αφήσει το «αποτύπωμά» τους, όπως παρουσιάζεται εύληπτα στην πορεία των δεικτών αποδοτικότητάς του.
Ωστόσο, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους την περίοδο 2013-2014, αναδεικνύει την προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά στη συγκράτηση των κόστους πωλήσεων.
Σύμφωνα με την κ. Κόκκα, Υπεύθυνη του τμήματος κλαδικών στοχεύσεων, τόσο η αναλογία κερδοφόρων/ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και η αναλογία κερδών/ζημιών βελτιώνεται το 2014 έναντι του 2011, αλλά παραμένει δυσμενέστερη συγκριτικά με το 2008. Η ανάλυση αφορά σε επιχειρήσεις με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για κάθε έτος της περιόδου 2008-2014.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι 2 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις οινοποιίας εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του 2014) μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι ίδιες 2 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις οινοποιίας συνδυάζουν EBITDA και συνολική δανειακή επιβάρυνση, σε επίπεδα καλύτερα από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, για το 2014.
Όσον αφορά στην παγκόσμια κατανάλωση κρασιού, σημειώνεται ότι παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια (2009-2014), σε 240 εκατ. εκατόλιτρα περίπου, με τις ΗΠΑ να αποτελούν την τελευταία διετία τη μεγαλύτερη αγορά.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις