Σε ετοιμότητα βρίσκονται δήμοι και περιφέρειες με σκοπό να ανανεώσουν ή να παρατείνουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με διεθνείς οργανισμούς.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιθυμεί οι ΟΤΑ να αξιοποιήσουν τη σημαντική αυτή δυνατότητα που τους παρέχει η νομοθεσία, προκειμένου να απορροφήσουν τους κοινοτικούς πόρους.
Στον πραγματικότητα πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 72 του πρόσφατου νόμου 4342/2015, σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων ή επιδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς.
Σύμφωνα και με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κώστα Πουλάκη, με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η άμεση ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων, η οποία «είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορείται και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει».
Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (δήμοι, δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες) όσο και τα Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα.
Σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων, αλλά κάποιες από αυτές, πριν από την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου θα εκδίδεται απόφαση του εκάστοτε δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των ανανεούμενων συμβάσεων και οι ειδικότητες αυτών.

Οι φορείς πρέπει να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση / παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 αλλά και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών, για να παρακολουθείται ο ακριβής αριθμός των απασχολουμένων.

Επίσης είναι απαραίτητη η δημοσίευση των ανανεώσεων / παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις