Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκε, στις 22.2.2016, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της αντίστοιχης απόδοσης του ειδικού τέλους στους τρεις μήνες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ ΑΕ.

Ειδικότερα, η ΟΠΑΠ ΑΕ γνωστοποίησε ότι: «Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της εταιρείας για αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους, καθώς εξέλιπαν οι ειδικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν την έκδοση αναστολής εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η δήλωση στις φορολογικές αρχές την οποία πρέπει να υποβάλει η εταιρεία, μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τα εισπραχθέντα τον προηγούμενο μήνα ποσά ειδικού τέλους, θα είναι κατ’ ανάγκην μηδενική, όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2016 και, ενδεχομένως και τους επόμενους δύο μήνες (δηλαδή Φεβρουάριο και Μάρτιο), δεδομένου ότι η εταιρεία δεν δύναται να προσαρμόσει νωρίτερα τα πληροφοριακά της συστήματα.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκε, στις 22.2.2016, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της αντίστοιχης απόδοσης του ειδικού τέλους στους τρεις μήνες».