Η Intracom Holdings (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα  οικονομικά αποτελέσματα για το έτος του 2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα ετήσια στοιχεία του 2015 είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2014 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, καθώς η δραστηριότητα της hellas online για το 2014 δημοσιεύεται ως διακοπείσα δραστηριότητα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε:

«Το 2015, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας, οι επιδόσεις μας παρέμειναν σε ικανοποιητικά μεγέθη, παρουσιάζοντας αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο νέων συμβάσεων.

Οι εταιρείες του ομίλου μας αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις, εστίασαν στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, τη διασφάλιση της ρευστότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνείς αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι στόχοι του ομίλου Intracom Holdings παραμένουν η έμφαση στην εξωστρέφεια και σε νέες στρατηγικές συμμαχίες στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και στην αξιοποίηση ευκαιριών που θα προκύψουν σε Ελλάδα και εξωτερικό».

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου

Έτη                                                                                               2015                           2014
Πωλήσεις                                                                                      € 377,1 εκατ.              € 346,1 εκατ.

Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA)                 € 23 εκατ.                   € 14 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες προ τόκων, φόρων (EBIT):                              € 7,7 εκατ.                  – € 1,1 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)                                             – € 7,7 εκατ.                – € 14,3 εκατ.

Φόροι                                                                                           – € 4 εκατ.                    – € 1,9 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους                                             – € 11,7 εκατ.               – € 16,2 εκατ.

Κατανεμόμενα σε:

– Ιδιοκτήτες μητρικής: – € 9,9 εκατ.

– Δικαιώματα μειοψηφίας: – € 1,8 εκατ.

Συγκεντρωτικός πίνακας με αποτελέσματα

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις