Βελτιωμένο κατά 21,68% (102,1 εκατ. ευρώ) ήταν το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα 13 ΔΕΚΟ, κατά το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Από τους φορείς αυτούς, οι έξι παρουσίασαν υπέρβαση των στόχων τους, διαμορφώνοντας το συνολικό θετικό αποτέλεσμα, ενώ επτά φορείς σημείωσαν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους.

Η θετική απόκλιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) τις οποίες έλαβαν οι φορείς κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Αναλυτικότερα, από τους 13 φορείς:

– Έξι παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι τέσσερις φορείς (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) υπάγονται στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ένας φορέας (ΕΡΤ ΑΕ) υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών και ένας ακόμη φορέας (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% εμφανίζουν οι επτά φορείς, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

– ΕΛΓΑ

– ΟΠΕΚΕΠΕ

-ATTIKO ΜΕΤΡΟ ΑΕ

– Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού ΑΕ (ΕΕΣΣΤΥ)

– ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ

– Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΕ (ΕΛ.Β.Ο. ΑΕ) και

– Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (Ε.Α.Β. ΑΕ).

Οι αρνητικές αποκλίσεις των φορέων αυτών οφείλονται, κυρίως:

– Στον ΕΛΓΑ, λόγω της αδυναμίας του φορέα να επιτύχει τον προβλεπόμενο στόχο των εσόδων του. Ειδικότερα, η μείωση των εσόδων οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών κινήθηκαν κατά 19,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα των στόχων που είχαν τεθεί.

– Στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αρνητική απόκλιση προήλθε από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του, λόγω της καταβολής αναδρομικών αποδοχών στους υπαλλήλους του, που αφορούσαν τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

– Στο Αττικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, λόγω, κυρίως της μειωμένης χρηματοδότησής του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

– Στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., λόγω της υστέρησης των προβλεπόμενων εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης υπογραφής των συμβάσεων με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ).

– Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, παρά την προσπάθεια εξοικονόμησης στο σκέλος των εξόδων, η απόκλιση προκλήθηκε από τη μείωση των εσόδων της από τις επιβατικές και τις εμπορικές μεταφορές.

– Στην Ε.Α.Β. ΑΕ, λόγω της υστέρησης των προβλεπόμενων εσόδων, η οποία προκλήθηκε, κυρίως, από την έλλειψη ταμειακής ρευστότητας για αγορά υλικών και την αναβολή του προγράμματος εκσυγχρονισμού αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται, τέλος ότι η ΕΛ.Β.Ο. ΑΕ βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις