15 άνεργους απορροφά η Alter Ego της Ευρωπαϊκής Πίστης

15 άνεργους απορροφά η Alter Ego της Ευρωπαϊκής Πίστης
Η ALTER EGO AE, θυγατρική της Ευρωπαϊκής Πίστης εντάσσει στο δυναμικό της 15 άτομα που βρέθηκαν χωρίς δουλειά λόγω παύσης λειτουργίας γνωστής εταιρίας φύλαξης.
Με τις συγκεκριμένες προσλήψεις και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ALTER EGO βοηθά στην ομαλή συνέχιση της εργασίας των συγκεκριμένων ατόμων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις δομές της με σημαντική τεχνογνωσία, προκειμένου να έρθει πιο κοντά στο στόχο της για να αναδειχθεί ως μια από τις εταιρίες – πρωταγωνιστές στον τομέα του Facilities Management.

Η ALTER EGO απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες.