Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, συνολικού ύψους 134,9 δισ. ευρώ, που εστιάζεται σε δυο βασικές προτεραιότητες: Στη στήριξη της διαδικασίας ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ.

Αυξημένη χρηματοδότηση θα διατεθεί για επενδύσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης, την παροχή στήριξης για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Ειδικότερα για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 74,6 δισ. ευρώ το 2017 (69,8 δισ. € το 2016) και κατανέμεται ως εξής:

-21,1 δισ. € για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, εκ των οποίων 10,6 δισ. € για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 2 δισ. € για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 299 εκατ. € για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και 2,5 δισ. € στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

-2,66 δισ. € για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το μέσο που στηρίζει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Πρόκειται για μια επιτυχημένη πρωτοβουλία της Ευρώπης, καθώς έχει εξασφαλίσει επενδύσεις 106,7 δισ. € σε 26 κράτη-μέλη σε λιγότερο από ένα έτος.

-53,57 δισ. € για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ περιφερειών μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017 προτείνει, επίσης, 5,2 δισ. € για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και της παράτυπης μετανάστευσης, με τη χρηματοδότηση ισχυρότερων μηχανισμών για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, καθώς και αποτελεσματικότερων πολιτικών για τη νόμιμη μετανάστευση, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επανεγκατάσταση ατόμων που χρειάζονται προστασία, και για μέσα στήριξης των κρατών-μελών με σκοπό την ένταξη των προσφύγων εντός της ΕΕ.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ περιλαμβάνει περίπου 3 δισ. € για τη χρηματοδότηση δράσεων εντός της ΕΕ όπως:

-τη σύσταση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής,

-την πρόταση ενός νέου συστήματος εισόδου/εξόδου, ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των συνόρων,

-τις προτάσεις αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που θα περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού του Δουβλίνου,

-τη σύσταση Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο.

Περιλαμβάνει ακόμα 200 εκατ. € για το νέο μέσο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, το σχέδιο προϋπολογισμού προτείνει 2,2 δισ. € για δράσεις εκτός της ΕΕ, ειδικότερα για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των προσφυγικών ροών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

-750 εκατ. € στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, που θα συμβάλουν στην επίτευξη της συνεισφοράς 1 δισ. € στη Διευκόλυνση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,

-η δέσμευση για τον Λίβανο και την Ιορδανία που αναλήφθηκε κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Λονδίνο και αφορά τη χορήγηση 525 εκατ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 160 εκατ. € από το Καταπιστευματικό Ταμείο για τη Συρία και 200 εκατ. € με τη μορφή μακροοικονομικής βοήθειας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις