Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ δημοσίευσε μελέτη με τίτλο “Η ταξική διάρθρωση και η θέση της εργατικής τάξης στην ελληνική κοινωνία”, με στόχο να διερευνήσει την ταξική διάθρωση της ελληνικής κοινωνίας και τη θέση της εργατικής τάξης την περίοδο 2006-2014.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος της εργατικής τάξης ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού μειώνεται την περίοδο 2008-2014, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών, οι εργατικές-λαϊκές τάξεις και οι άνεργοι (που κατά βάση προέρχονται από τους κόλπους της μισθωτής εργασίας), ως σύνολο, συγκροτούν μία διαρκώς αυξανόμενη, πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία.

Έτσι, από 49,01% το 2008 αποτελούν το 57,71% το 2014, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού.

Ειδικότερα, από την ομαδοποίηση των κοινωνικών τάξεων που πραγματοποιείται στη μελέτη, προκύπτουν τρία ταξικά σύνολα: Οι ανώτερες τάξεις, με “αστική αντικειμενική πόλωση”, οι “μεσαίες τάξεις“, που χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια, και οι εργατικές-λαϊκές τάξεις, με “προλεταριακή αντικειμενική πόλωση“.

Ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, το πρώτο ταξικό σύνολο βαίνει μειούμενο (από 1,61% το 2006 σε 1,21% το 2014), το δεύτερο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (από 54,21% το 2006 σε 56,37% το 2014), ενώ το τρίτο εμφανίζεται μειωμένο στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (από 44,18% το 2006 σε 42,42% το 2014).

Επίσης, ένα μεγάλο σύνολο αποτελούν οι άνεργοι.

Η ανεργία από 8,86% του εργατικού δυναμικού το 2006 και 7,33% το 2008 εκτινάσσεται στο 26,56% το 2014.

Η αυξανόμενη ανεργία διογκώνει τον “εφεδρικό στρατό“, πιέζοντας τους μισθούς προς τα κάτω.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις