Στη δημιουργία κοινής επιχείρησης για την διαχείριση των κακοπληρωτών, με τον τίτλο “Τηλέγνους”, φαίνεται πως προχωρούν οι τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της “Ημερησίας”.

Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου της οικονομικής συμπεριφοράς
επιχειρήσεων και ιδιωτών για λογαριασμό των εταιρειών κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας Cosmote, Wind, Vodafone και Cyta, που θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες μετά από γνωμοδότηση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει ως στόχο, όπως
αναφέρεται: “την σύσταση και λειτουργία κοινού Αρχείου με δεδομένα
οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελατών των
συμβαλλόμενων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο
έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής
τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός”.

Στη λίστα θα περιλαμβάνονται το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση και η οφειλή όσων θεωρούνται κακοπληρωτές.

Σημειώνεται ότι θα αφορά μόνο οφειλές άνω των 200 ή 300 ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν περάσει δηλαδή τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής και με βάση την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ότι “οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται στον συνδρομητή· σε κάθε δε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνουν το υποκείμενο μέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού του ή/και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ότι η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο”.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις