Την απόσυρση άρθρου, με το οποίο προωθούνταν η κατάργηση της έκπτωσης (30%) επί του τέλους παραμονής και πλόων που προβλέπεται για τα πλοία μήκους άνω των 12 μέτρων, εφόσον ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, ανακοίνωσε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Οι διατάξεις είχαν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», το οποίο βρίσκεται σε φάση δεύτερης ανάγνωσης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Το άρθρο που αποσύρθηκε, επαναδιατύπωνε επίσης το σκέλος του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 27) που αφορά στην απαλλαγή από τον φόρο παράδοσης και εισαγωγής πλοίων με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με την αντίστοιχη διάταξη Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112.

Με την επαναδιατύπωση προσδιορίζονταν οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρούν τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοϊα ανοιχτής θαλάσσης, ώστε να εμπίπτουν στην απαλλαγή.

Την απόσυρση του σχετικού άρθρου είχαν ζητήσει και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς κατά την ακρόασή τους στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Η υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποσύρεται και θα έρθει αργότερα σε άλλο νομοσχέδιο, αφού επαναδιατυπωθεί, με διαβούλευση που θα προηγηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους συναρμόδιους φορείς.

Η κ. Παπανάτσιου ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ότι το υπουργείο μελετά και άλλες παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έγιναν στη φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και για όσα ζητήματα κριθεί αναγκαίο ενδεχομένως να υπάρξουν βελτιωτικές τροποποιήσεις κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις