Υπέρ της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων τάσσεται ο γερμανός ευρωβουλευτής Έλμαρ Μπροκ σε συνέντευξη στη Die Welt και προτείνει να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο 4 χώρες. «Στον πυρήνα της Ευρώπης θα πρέπει να βρίσκονται εκτός από τη Γερμανία και τη Γαλλία, ει δυνατόν και η Ιταλία με την Πολωνία», υπογράμμισε.
Ο Μπροκ τάσσεται υπέρ της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων
«Εάν σχηματιστεί συνασπισμός των προθύμων που θέλει να προωθήσει ορισμένα θέματα, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες θεσμούς, δηλαδή να μην δημιουργήσει νέες διοικητικές δομές, να είναι ανοιχτός προς όλα τα υπόλοιπα μέλη και έτσι να μην ορθώσει νέα τείχη. Μια Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των υπαρχόντων ευρωπαϊκών συμφωνιών, οτιδήποτε άλλο θα έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή της ΕΕ», τόνισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής διευκρινίζοντας ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει θέση για τη Βρετανία. 
Προτείνει και τη δημιουργία ενός «κύκλου φίλων» γύρω από την ΕΕ, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται η Ελβετία και η Νορβηγία, για παράδειγμα, που έχουν πρόσβαση στην κοινή αγορά και έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Σένγκεν.
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σημειώνει ότι η χώρα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου, που θα της επέτρεπε να γίνει μέλος της ΕΕ.
Βαρύνουσα σημασία σε αυτήν την ΕΕ δίνει ο Μπροκ στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της. «Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο, ως τμήμα μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που θα περιορίζει την ανισότητα και θα θεμελιώνει τις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», υπογραμμίζει. 
«Στο πλαίσιο αυτού του συμφώνου οι χώρες – μέλη θα πρέπει να συντονίζουν καλύτερα την κοινωνική τους πολιτική. Στις Συνθήκες της Ρώμης, των οποίων τα 60 χρόνια θα γιορτάσουμε τέλος Μαρτίου, έχει συμπεριληφθεί ο στόχος της εξίσωσης του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη. Για αυτό χρειαζόμαστε μια σχετική κοινωνική σύγκλιση που επιδιώκεται μέσω του Ταμείου Συνοχής».
Ο ευρωβουλευτής προτείνει μια πιο αποτελεσματική ενεργοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της ανεργίας. «Δεν χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες γέφυρες και δρόμους, αλλά περισσότερη ανταγωνιστικότητα στο χώρο των ΜμΕ».
Πηγή: DW