Αποκαλυπτική είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ σε σχέση με την ικανοποίηση των πολιτών από την κυβέρνηση, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας είναι μια από τις τέσσερις χώρες όπου οι πολίτες εμπιστεύονται λιγότερο την κυβέρνηση (ποσοστό λίγο πάνω από 10%).
Οι υπόλοιπες τρεις χώρες είναι οι Χιλή, Φινλανδία, Σλοβενία. Ακόμη, η Ελλάδα μαζί με τη Χιλή έχει το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ στον αντίποδα στο ζενίθ της ικανοποίησης βρίσκονται το Βέλγιο και η Ελβετία.
Συνολικά στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους μειώθηκε στο 42% το 2016, από 45% που ήταν το 2007, με την Ελλάδα να είναι η μία από τις τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση.

Απονομή δικαιοσύνης
Αξιοσημείωτα είναι και τα στοιχεία για τον μέσο χρόνο επίλυσης μιας υπόθεσης στα δικαστήρια.

Στη χώρα μας χρειάζονται τέσσερα χρόνια, ενώ σε Σλοβενία και Σουηδία η δικαστική εκδίκαση μιας υπόθεσης διαρκεί λιγότερο από 4 μήνες.

Οι γυναίκες στα κοινοβούλια
Η χώρα μας έχει την έβδομη χειρότερη επίδοση στα στοιχεία για την παρουσία γυναικών στα κοινοβούλια. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ σε Ελλάδα, Πολωνία, Ισλανδία και Λετονία οι γυναίκες καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις σε δημόσιες εταιρείες περίπου όσο και οι άνδρες. Τα χαμηλότερα ποσοστά είναι σε Ιαπωνία και Τουρκία. Περίπου το 67% των ανδρών που κατέχουν ανώτατη θέση στο δημόσιο είναι πάνω από 55 ετών.

Δημόσιο
Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρά το τεράστιο κύμα συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, που είναι πάνω από 55 ετών, ανέρχεται σε ποσοστό 27,1%. Στα υπόλοιπα μέλη του ΟΟΣΑ, τα οποία δεν υποχρεώθηκαν σε δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 24,9%.
Αναφορικά με τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, αυτές διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 49% του ΑΕΠ από 54,1% το 2009 και 47,1% το 2007.
Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες ανήλθαν το 2015 στο 40,9% του ΑΕΠ από 38,8% το 2007. Τις υψηλότερες δαπάνες είχαν η Γαλλία (56,5% του ΑΕΠ το 2016), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (56,1%) και τη Δανία (53,6%), ενώ τις χαμηλότερες είχαν το Μεξικό (24,5%), η Ιρλανδία (29,5%) και η Κορέα (32,4%).
Η απασχόληση στη γενική κυβέρνηση μειώθηκε στην Ελλάδα μετά την αρχή της κρίσης και το 2015 αντιστοιχούσε στο 18% της συνολικής απασχόλησης, σχεδόν το ίδιο ποσοστό με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (18,1%).
Αντίθετα, η απασχόληση στην κυβέρνηση αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 0,6% ετησίως μεταξύ του 2007 και του 2009, ενώ μειώθηκε κατά 0,4% μεταξύ του 2011 και του 2012, όταν εκδηλώθηκε η κρίση κρατικού χρέους. Μεταξύ του 2014 και του 2015 δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στην κρατική απασχόληση στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 0,5%.