ΟΔΔΗΧ: 812,5 εκ. ευρώ αντλήθηκαν από τη δημοπρασία εντόκων 13 εβδομάδων

ΟΔΔΗΧ: 812,5 εκ. ευρώ αντλήθηκαν από τη δημοπρασία εντόκων 13 εβδομάδων

Στο 0,79% διαμορφώθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, μετά και την διενέργεια της σημερινής δημοπρασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.755 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,81 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή-  Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων

11 Απριλίου 2018 (ποσά σε εκ. ευρώ)- 7 Μαρτίου 2018 (ποσά σε εκ. ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 1.000

2. Ύψος προσφορών 1.755 1.557

3. Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,81 1,56

4. Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 1.300

5. Απόδοση 0,79% 1,05%

6. Τιμή Δημοπρασίας 99,801 99,735

7. Cut - off ratio 60% 81%