Στις 160 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2018, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/03/2018 έως 15/04/2018.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνέχισε την ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες. Η νέα αύξηση του δείκτη αποτυπώνει την αισιοδοξία των CEOs για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από τη μακροχρόνια κρίση και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που διοικούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα στηριχθεί στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό ώστε η οικονομία να οδηγηθεί σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 154 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα άνοδο στις 166 μονάδες έναντι 160 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 211 μονάδες έναντι 202 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 33% έναντι 30% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 14% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 54% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις 197 μονάδες.

Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 54%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 179 μονάδες έναντι 166 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 32%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση στις 184 μονάδες έναντι 173 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 56% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε σημαντική άνοδο και ανήλθε στις 132 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 153 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 62% έναντι 56% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 74% και οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 66%.

Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 125 μονάδες έναντι 130 το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 30%, ποσοστό που αυξάνεται σε 49% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 146 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων πολύ μεγάλου μεγέθους.


Οιδείκτες απασχόλησης

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε αύξηση στις 123 μονάδες έναντι 113 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 50%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 53%.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε και αυτός άνοδο και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 143 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά παρουσίασε άνοδο σε 42% έναντι 38% στο προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.


Το προληπτικό πλαίσιο στήριξης

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τον βαθμό υποστήριξης τους στην θέση ότι μετά το πέρας του μνημονίου θα πρέπει να υπάρξει ένα προληπτικό πλαίσιο στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Έξι στους δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πλαίσιο στήριξης, αναλογία που στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνεται σε επτά στους δέκα. Το 34% των CEOs δεν είναι τόσο ένθερμοι υποστηρικτές του προληπτικού πλαισίου, ενώ μόνο το 5% των CEOs πιστεύουν ότι δεν απαιτείται για την ελληνική οικονομία πρόσθετο πλαίσιο στήριξης μετά το τέλος του μνημονίου.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόνο το 12% των CEOs πιστεύουν ότι στα επόμενα 1-2 χρόνια το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, επτά στους δέκα, θεωρούν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μόνο κατά ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο 20% δεν πιστεύει ότι στο χρονικό διάστημα των 1-2 ετών θα υπάρξει αποτελεσματική λύση.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις