Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση έθεσε η Moody's την αξιολόγηση Βaa2 της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει ο οίκος οι λόγοι της κίνησης αυτής είναι:

Πρώτον, το σημαντικό ρίσκο μεγάλης επιδείνωσης της δημοσιονομικής ισχύος της χώρας λόγω των σχεδίων της νέας κυβέρνησης συνασπισμού 5 Αστέρων – Λέγκας του Βορρά.

Δεύτερον, το ρίσκο καθυστέρησης στις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων αλλά και της ανατροπής αλλαγών σε κρίσιμους τομείς όπως το συνταξιοδοτικό.

Ο οίκος σημειώνει ότι θα αξιολογήσει την οικονομική πλατφόρμα της νέας κυβέρνησης με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που θα έχει στην πορεία του ελλείμματος και του χρέους τα επόμενα χρόνια.