Τρεις είναι οι προσφορές προς την Attica Bank για την ανάληψη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των NPEs ύψους 700 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι προσφορές αυτές θα αξιολογηθούν από το Σύμβουλο και η Τράπεζα, στη συνέχεια, θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων τον πλέον κατάλληλο, ώστε, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουνίου, να έχουν υπογραφεί τα απαραίτητα συμβατικά κείμενα, παράλληλα με την συνεχιζόμενη προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας από επενδυτές του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Όπως αναφέρει δελτίο τύπου της τράπεζας, “από του μηνός Ιουλίου 2018η Τράπεζα προσβλέπει ότι, εξυγιασμένη και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, με δείκτη φερεγγυότητας υψηλό, θα μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην εκπλήρωση του σκοπού της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ιδιαιτέρως δε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, προς όφελος των μετόχων της και με στόχευση την αυξανόμενη κερδοφορία της.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις