Σε συμφωνία για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της ΚΑΡΜΑ ΙΚΕ κατέληξη η ΕΛΒΕ, θέλοντας να ενισχύσει τις δραστηριότητες φωτοβολταϊκών.

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν προσύμφωνο, το οποίο προβλέπει ότι η ΕΛΒΕ θα εξαγοράσει το 100% του κεφαλαίου της ΚΑΡΜΑ, που ελέγχει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 492,42 Κwp, έναντι αντιτίμου ύψους 949.968 ευρώ.

Το οριστικό συμφωνητικό μεταβίβασης αναμένεται να υπογραφεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2018.