Ο τουρισμός δεν αποκαλείται τυχαία απ’ όλους ως η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας.

Ο συνδυασμός μιας σειράς παραγόντων (έξοχο κλίμα, φυσικό κάλλος, ήλιος και θάλασσα, αρχαιότητες κ.λπ.) τον καθιστά τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 20% του εγχώριου ΑΕΠ.

Φυσικά, ο τουρισμός απασχολεί ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό και ένα μεγάλο μέρος κατάλληλα καταρτισμένων ατόμων και επιστημόνων.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θέλοντας να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της ελληνικής αγοράς, προσφέρει ένα πρωτοπόρο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τη «Διοίκηση Τουρισμού», με δυνατότητα συνέχισης της φοίτησης στο κατάλληλο μεταπτυχιακό «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Η καινοτομία της «Διοίκησης Τουρισμού» είναι ότι παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες προηγμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους, η οποία θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία στην τουριστική αγορά εργασίας.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό αφορά σε έναν διεπιστημονικό τομέα, προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον κλάδο, καλλιεργεί την έρευνα, ενώ πληροί ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου που δεν καλύπτονται από άλλες, αντίστοιχες Σχολές.

ΕΑΠ: Το πολυτιμότερο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα

Σπουδές με ανάλογο περιεχόμενο και θεματική στόχευση δεν προσφέρονται με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ της χώρας, αποκλείοντας, συνεπώς, την πρόσβαση στη συγκεκριμένη πληροφόρηση των ήδη εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, που αδυνατούν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στον χώρο μάθησης.

Επίσης, όπως είναι γνωστό, για τη φοίτηση στο ΕΑΠ δεν απαιτούνται Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν χρειάζεται να μετοικήσει εντός της χώρας ή στο εξωτερικό για την απόκτηση του πτυχίου του, σπουδάζει από το σπίτι του.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα 22 Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας. Ως επίσημος φορέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπόκειται στη νομοθεσία που διέπει τα ΑΕΙ και παρέχει πτυχία και μεταπτυχιακά απολύτως ισότιμα με αυτά των υπολοίπων ΑΕΙ.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί του δικαιωματικά χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Μάλιστα, το εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδό του ξεπερνά πολλά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επιπλέον, πρέπει να συνεκτιμηθεί η ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης, ο οποίος γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω νέων εκσυγχρονισμένων διαδικτυακών πλατφορμών και ψηφιακών πρακτικών.

Ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο

Όσοι πάρουν πτυχίο στη «Διοίκηση Τουρισμού» θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οργανισμών και θα λάβουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ως στελέχη αυτών των επιχειρήσεων και των Οργανισμών, θα μπορούν να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης, βασιζόμενοι στην ανάλυση των παραγόντων της αγοράς και του ευρύτερου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, θα είναι ικανοί να αντιληφθούν σφαιρικά και ολοκληρωμένα τις επιρροές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τουριστικής βιομηχανίας -τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον- σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο.

Θα μπορούν να αντιληφθούν πόσο σύνθετο είναι το αντικείμενό τους, τόσο στην οικονομική του διάσταση όσο και στη διασύνδεσή του με την τουριστική πολιτική και την ανάπτυξη σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και στενά τοπικό επίπεδο.

Διά βίου μάθηση και μεταπτυχιακά προγράμματα

Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό -περισσότερο, ίσως, από πολλούς άλλους- πρέπει να ενσωματωθούν στη διά βίου μάθηση για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με την απόκτηση του πτυχίου της «Διοίκησης Τουρισμού», θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συναφών μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.
Το ΕΑΠ συνιστά ιδιαίτερα το μεταπτυχιακό της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» για τις εξειδικευμένες γνώσεις που μεταλαμπαδεύει για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία.

Στη «Διοίκηση Τουρισμού» (300 θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση της Αγγλικής και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Ευκαιρία ζωής!

Μη χάσετε τις μοναδικές δυνατότητες που σας παρέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με το νέο, καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι μια ευκαιρία ζωής, για όσους εργάζονται ή φιλοδοξούν να δουλέψουν στον Τουρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε το: www.eap.gr/programmata-spoudwn/dit.html

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις