Το τέλος της διερεύνησης ενδεχόμενων φορολογικών παραβάσεων στην περιβόητηλίστα Λαγκάρντ, ανακοίνωσε και επίσημα από τη Βουλή, ο διοικητής τηςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε μετά τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορεί να παραταθεί το ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου από τα 5 στα 10 έτη.

Τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί επικαιροποιημένα και εγγράφως στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Σταϊκούρα. Από αυτά προκύπτει ότι για τη λίστα Λαγκάρντ ξεκίνησε έλεγχος 668 υποθέσεων και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για 506 συνολικά υποθέσεις Από τη λίστα Μπόργιανς ξεκίνησε έλεγχος 299 υποθέσεων και ολοκληρώθηκε για 123 υποθέσεις. Για τις υποθέσεις εμβασμάτων ξεκίνησε έλεγχος 1.345 υποθέσεων και ολοκληρώθηκε για 845 υποθέσεις.

Από τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί στη Βουλή από την ΑΑΔΕ το 2017, στον τομέα καυσίμων, βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές 15.206.407 ευρώ και για τα καπνικά 592.097.939 ευρώ.

Όπως εξήγησε κατόπιν της απόφασης του ΣτΕ και σε συμμόρφωση με τις κρίσεις του δικαστηρίου, κατέστη αναγκαία η επαναξιολόγηση από την ΑΑΔΕ του συνόλου των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου για την προτεραιοποίησή τους.

Σχεδόν τέσσερις ώρες κράτησε η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ενώπιον των οποίων ο διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασε απολογιστικά στοιχεία για το έργο της Αρχής και στοιχεία για τον προγραμματισμό της. Πολλές ήταν οι απορίες των βουλευτών για τους ελέγχους που βρίσκονται σε προτεραιότητα. Καθώς ο νόμος δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την προτεραιοποίηση των ελέγχων, τις επόμενες ημέρες διακομματικό κοινοβουλευτικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου, κεκλεισμένων των θυρών, να λάβει γνώση με ποια κριτήρια προτεραιοποιούνται οι έλεγχοι και σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους.


Οι στόχοι και τα έσοδα

"Προσηλωμένοι στο όραμα και την αποστολή μας αυξήσαμε την αποτελεσματικότητα μας, και το γεγονός αυτό απεικονίζεται στα αυξημένα δημόσια έσοδα και την απόδοση των ελεγκτικών μας υπηρεσιών" ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

"Το 2017, στο πρώτο έτος λειτουργίας μας ως ανεξάρτητη αρχή, βασιζόμενοι στη συλλογική προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες και την αφοσίωση όλων των στελεχών μας, διαχειριστήκαμε με επιτυχία νέες προκλήσεις με γνώμονα τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την παροχή υψηλής ποιότητες υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και το 2018" είπε και ενημέρωσε τους βουλευτές για την υπέρβαση των εσόδων έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Συνοπτικά, το 2017 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 47,6 δισ. ευρώ έναντι στόχου 46,8 δισ. ευρώ, δηλαδή ο στόχος υπερκαλύφθηκε κατά 800 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τα έσοδα από ΦΠΑ, από ΔΟΥ, εισπράχθηκαν 10,9 δσ. ευρώ έναντι στόχου 10,7 δισ. ευρώ. Τα έσοδα προ επιστροφών, φορολογικά και τελωνειακά, ακολουθούν ανοδική πορεία την τελευταία τριετία.

Για το 2018, ο στόχος είναι τα έσοδα να φτάσουν τα 51,053 δισ. ευρώ και "από τη μέχρι τώρα εικόνα είμαστε εντός του στόχου αυτού" κατά δήλωση του διοικητική της ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τον ευαίσθητο τομέα των ληξιπροθέσμων χρεών, ενημέρωσε ότι την 1.1.2018 το ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 99,9 δισ. ευρώ έναντι 93,9 δισ. ευρώ την 1.1.2017. Από αυτό, το 48% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κλπ), το 27,3% αφορά έμμεσους φόρους, το 24,2% άμεσους φόρους και το 3,2% λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Εντός του 2017 το ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε κατά 6 δισ. ευρώ μετά και τις πληρωμές που έγιναν, το πλήθος ωστόσο των οφειλετών μειώθηκε κατά 77.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, την 1.1.2018 περίπου 2.200.000 οφειλέτες- περίπου το 54% του συνόλου των οφειλετών- είχαν οφειλές κάτω από το όριο των 500 ευρώ, κάτω δηλαδή από το όριο για το οποίο λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Όσον αφορά τις εισπράξεις των ληξιπροθέσμων, το 2017 ανήλθαν σε 5,12 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,49 δισ. ευρώ ήταν από 45.000 οφειλέτες με βασική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ. Επίσης 1,74 δισ. ευρώ εισπράχθηκε από 540.000 οφειλέτες με βασική οφειλή μεγαλύτερη ή ίση των 10.000 ευρώ και εισπράχθηκαν 0,89 δισ. από 2.656.000 οφειλέτες με βασική οφειλή μικρότερη των 10.000 ευρώ. Με άλλα λόγια μόλις 17,3% των εισπράξεων προήλθε από χρέη μικρότερα των 10.000 ευρώ. Γι' αυτό και, όπως έσπευσε να επισημάνει, "πολιτική της ανεξάρτητης αρχής είναι να συλλέγεται το εισπράξιμο χρέος με προτεραιότητα στις μεγάλες οφειλές".

Ως προς τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η διοίκηση μπορούσε να λάβει μέτρα, ανήλθε σε 1.784.000 οφειλέτες περίπου και "αυτοί που βρέθηκαν με μέτρα ήταν 1.050.000 οφειλέτες". Εκ των ληφθέντων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα σε ποσοστό 96,5%" ενώ ο αριθμός των οφειλετών για τους οποίους επιδόθηκε ηλεκτρονικό κατασχετήριο εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων είναι 311.000 ΑΦΜ περίπου.

Ειδικά για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο κ. Πιτσιλής ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε στάδιο διαγωνισμού το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το σύστημα αυτό θα παρακολουθεί την οφειλή από τη γέννηση έως την είσπραξή της ή την ρύθμιση και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για το σκοπό αυτό.


Επιστροφές φόρων

Είπε ότι το 2017 ήταν πολύ καλή χρονιά ως προς το ζήτημα των επιστροφών φόρων, καθώς συνολικά, έναντι στόχου 3.289.000 ευρώ, επιστράφηκαν πάνω από 6 δισ. ευρώ, δόθηκαν δηλαδή χρήματα διπλάσια του στόχου. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να εξομαλυνθεί η κατάσταση ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου, ο πολίτης που δικαιούται επιστροφής, να την παίρνει μέσα σε 90 ημέρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθεια προκειμένου να κλείσει το "στοκ" των επιστροφών που εκκρεμούν ως το τέλος Αυγούστου.

Παρουσίασε και τα στοιχεία για τα έσοδα στο πλαίσιο του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, από τα οποία προκύπτει ότι μέσω του προγράμματος αυτού βεβαιώθηκαν 377 εκατομμύρια από υποθέσεις τις οποίες είχε ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου.

Από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διενεργήθηκαν 407 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 788 εκατομμύρια ευρώ και εισπράχθηκαν 119 εκατομμύρια αλλά σε αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα 157 εκατομμύρια ευρώ που προέκυψαν από δηλώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΚΕΜΕΠ και από τα οποία έχει εισπραχθεί ποσοστό άνω του 95%, μέσω του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης. Για το πρώτο πεντάμηνο του 2018 οι εισπράξεις από ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 172 εκατομμύρια έναντι 27,6 εκατομμυρίων το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2017.

Από το ΚΕΦΟΜΕΠ έγιναν 953 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 473 εκατομμύρια εισπράχθηκαν 57 εκατομμύρια αλλά σε αυτά προστίθενται άλλα 83 εκατομμύρια έσοδα από εντολές ελέγχου σε φορολογούμενους οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης.

Από ΔΟΥ και ΦΑΕΕ, το 2017 διενεργήθηκαν 25.419 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2,49 δισ. ευρώ και εισπράχθηκαν 166 εκατομμύρια ευρώ με στοιχεία 31.12.2017. Διενεργήθηκαν επίσης από τις ΔΟΥ και ΥΕΔΕ (Υπηρεσίες ΕρευνώνΔιασφάλισης Εσόδων) περισσότεροι από 103.000 έλεγχοι το 2017.

Για το 2018, είπε ότι έχει εκπονηθεί σχέδιο μεταρρυθμιστικών δράσεων για την περίοδο 2018-2020 με στόχο τον εκσυγχρονισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΑΑΔΕ και την οικοδόμηση ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας από το υπουργείο Οικονομικών.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις για φορολογική συμμόρφωση και τις δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ειδική μνεία έκανε και στα αποτελέσματα των ελέγχων για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους βραχυχρόνια, μέσω διαδικτύου, και αποκρύπτουν εισοδήματα από τις εκμισθώσεις αυτές και ενημέρωσε ότι μετά από επικοινωνία με τους υπόχρεους, το σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων ανήλθε σε 103 ιδιοκτήτες με σύνολο δηλωθέντων εισοδημάτων που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Από τους τελωνειακούς ελέγχους, έχουν καταλογιστεί 756.000.000 ευρώ το 2017, αυξήθηκαν επίσης κατασχέσεις και δεσμεύσεις σε σχέση με το 2016. Ειδικά στις κατασχέσεις πετρελαιοειδών, η αύξηση έφτασε τα 607%. Στα καπνικά επίσης αυξήθηκαν οι κατασχέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις