Σε πλειστηριασμό βγαίνει την άλλη Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου από τις τράπεζες το ποσοστό που διατηρεί ο όμιλος Folli Follie στα Αττικά Πολυκαταστήματα.

Ο πλειστηριασμός αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αφορά το 35,7% των πολυκαταστημάτων που έχει ενεχυριαστεί στις τράπεζες.

Η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού τοποθετείται στα 41.598,264,4 ευρώ (10,98 ευρώ ανά μετοχή) ενώ το ανωτέρω ποσοστό σπάει σε δύο μέρη και με τις απαιτήσεις των τραπεζών να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 43,58 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πλειστηριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η πώληση του ποσοστού θα γίνει σε δύο μέρη ως εξής:

Η πρώτη θα αφορά το 25,2% δηλαδή 2.682.706 ενεχυριασμένες, κοινές, ονομαστικές, μετοχές, κυριότητας της οφειλέτριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», οι οποίες έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην Εθνική Τράπεζα και ακόμη άλλες τέσσερις τράπεζες από τις 4 Ιουνίου 1018 για την εξασφάλιση απαιτήσεων από συμβάσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις ανωτέρω μετοχές ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών δηλ. στο ποσό των ευρώ 29.456.111,88 (10,98 ευρώ ανά μετοχή).

Ο δεύτερος πλειστηριασμός θα αφορά 1.105.023 μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα που ανήκουν στην Folli Follie Συμμετοχών, οι οποίες δόθηκαν ως ενέχυρο στις πιστώτριες τράπεζες. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις ανωτέρω μετοχές ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών δηλ. στο ποσό των 12.133.152,54 ευρώ ( 10,98 ευρώ ανά μετοχή).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις