Μεγάλη επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 11μηνο

Μεγάλη επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 11μηνο

Έλλειμμα 3,8 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017, εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε όμως μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Αναλυτικότερα, τον Νοέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 292 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017. Η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε. Σημειώνεται από την ΤτΕ ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,0% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,2% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,0%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% και 42,5% αντίστοιχα, αλλά και της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 18,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2017. Βελτίωση σημειώθηκε και στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Επιδείνωση, σε μικρότερο βαθμό, σημείωσε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 3,8 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε όμως μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,8% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% και 9,7% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 14,7% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές.  

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.