Στις 23.01.2019 εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η συγχρηματοδότηση της πρότασης έργου με τίτλο SecureGas, που υποβλήθηκε από τη ΔΕΠΑ και συνεργαζόμενους εταίρους το Σεπτέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Η2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτοντας περίπου το 75% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή τα επτά από τα εννέα εκατομμύρια ευρώ (€ 9.000.000).

Πρόκειται για έργο που προωθείται από μια πολυμελή ερευνητική κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Οργανισμών και φορέων και στοχεύει στη δημιουργία μιας καινοτομικής τεχνολογικής πλατφόρμας για την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων φυσικού αερίου.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ σε αυτό το έργο είναι καθοριστικός, καθώς πέραν του πρωταρχικού ρόλου της στην προετοιμασία της σχετικής πρότασης, προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων/δεδομένων που αφορούν στα διεθνή της έργα (IGB, EastMed και Poseidon), τα οποία αποτελούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και ζωτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, για την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα απειλών κατά των υποδομών, σε πραγματικές συνθήκες.

Ο απώτερος στόχος του εν λόγω έργου είναι ουσιαστικά η ενσωμάτωση στοιχείων ασφάλειας στον τεχνικό, τεχνολογικό και οικονομικό σχεδιασμό των διεθνών υποδομών φυσικού αερίου.

Η μακροχρόνια εμπειρία της ΔΕΠΑ στην αποτελεσματική διεκδίκηση και αποδοτική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη έργων της, συνέβαλε σημαντικά στην κατοχύρωση της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης του έργου SecureGas.

Το γεγονός αυτό, άλλωστε, καταδεικνύει την πολυσχιδή δράση και προσφορά της εταιρείας, που προωθεί παράλληλα και ενεργά την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας και εξασφαλίζοντας νέα δεδομένα και προοπτικές στον τομέα της ενέργειας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις