Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η μετά το 2012 πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού που πλέον φτάνει στα 650 ευρώ μετά την σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δευτέρας. Από το μέτρο ωφελούνται περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και περίπου 280.000 δικαιούχους επιδομάτων του ΟΑΕΔ.

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου έκανε λόγο για πράξη δικαιοσύνης, «σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την ανάκτηση της εργασίας στη χώρα μας. Σήμερα ξεκινά μια νέα περίοδος για τους νέους εργαζόμενους αυτού του τόπου».

Σε χθεσινή της δήλωση η υπουργός προειδοποίησε την αντιπολίτευση «να μην επενδύει στη μείωση του αφορολόγητου το 2010, γιατί θα εκτεθεί» ενώ επισήμανε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% και κατά 27% για τους νέους, παρότι είναι μια σημαντική αύξηση, δεν οδηγεί σε υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, δίνεται παράταση έως τις 28/02/2019 στην προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, μέχρι τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Εξάλλου, η νομοθεσία προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα για τους εργοδότες που θα παραλείψουν να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό από την 1η Φεβρουαρίου 2019, καθώς πρόκειται για μια σοβαρή παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία είναι και ποινικό αδίκημα.

Ειδικότερα προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.550 ευρώ, για κάθε εργαζόμενο που δεν θα λαμβάνει τις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπει νομοθεσία.

Από τις αυξήσεις επηρεάζονται:

* Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ, με τον κατώτατο μισθό αμείβονται 614.044 άτομα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 33,65% του συνόλου.

* Όσοι αμείβονται με τον υποκατώτατο μισθό. Δηλαδή όσοι είναι νέοι κάτω των 25 ετών, θα δουν τον μισθό τους να πηγαίνει στα 650 ευρώ.

* Επίδομα γάμου: Με βάση τα σημερινά δεδομένα το επίδομα είναι 58,6 ευρώ το μήνα και θα πάει στα 65 ευρώ τον μήνα.

* Αμοιβές για όσους εργάζονται με µε μερική απασχόληση. Αυτές είναι συνδεδεμένες με τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο. Εφόσον ανέβει θα υπάρξει και προς τα πάνω αναπροσαρμογή.

* Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει πάνω από μια 3ετία προϋπηρεσίας δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Με αντίστοιχο τρόπο το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση

Μαζί με τους μισθούς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση αφού η αμοιβές τους καθορίζονται με βάση τον κατώτερο μισθό . αύξηση των κατώτατων μισθών θα συμπαρασύρει ανοδικά και τους μισθούς όσων αμείβονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

-Το επίδομα ανεργίας το ύψος του οποίου από το 2012 ανέρχεται στα 360,00 ευρώ που υπολογίζεται με βάση το 55% του κατώτερου ημερομισθίου

– Το .επίδομα μακροχρόνια ανέργων (200 ευρώ), για όσους έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά.

– Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ή σε 187 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

– Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: Είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι στα 215,85 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά

– Την παροχή μητρότητας, της οποίας το καταβαλλόμενο μεικτό μηναίο επίδομα ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό.

– Η αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80,5% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

– Το επίδομα διαθεσιμότητας , το ύψος του οποίου ανέρχεται στο 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των τελευταίων 2 ετών μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

– Το εποχικό βοήθημα που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων ( όπως οικοδόμοι, οι καπνεργάτες, οι ηθοποιοί, οι κεραμοποιοί, οι αγρεργάτες και οι μουσικοί) . Το ποσό του είναι ίσο με το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

-Το επίδομα επίσχεσης εργασίας ή διακοπής της επιχείρησης ( το ύψος του είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος , προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

– Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασης τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

– Το ειδικό εποχικό βοήθημα σε όσους ασκούς οικοδομικά επαγγέλματα, σε μουσικούς, ηθοποιούς κινηματογραφιστές κλπ..

– Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: Αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

– Το μισθολογικό κόστος για τα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

– Το προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας: Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

– Την αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ: Η αποζημίωση για κάθε μέρα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 17,12 ευρώ).

– Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.

– Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και τέως ΕΤΑΑ.

– Την τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λ.π

– Την τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους ξεναγούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

– Την επιδότηση φορτοεκφορτωτές.

– Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

– Την τακτική επιδότηση ρητινοπαραγωγών

– Την επιδότηση των δασεργατών

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις