Κόκκινα δάνεια: Άλλα "τα θέλω" των θεσμών, κι άλλες οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων

Κόκκινα δάνεια: Άλλα "τα θέλω" των θεσμών, κι άλλες οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων

Άλλα "τα θέλω" των θεσμών, κι άλλες οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το θέμα των κόκκινων δανείων. Και μπορεί πλέον η νομοθεσία να είναι σημαντικά πιο αυστηρή αλλά όπου διαπιστώνεται πραγματική αδυναμία η ελληνική δικαιοσύνη γίνεται πιο επιεικής κατοχυρώνοντας την α΄κατοικία.

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από δύο πρόσφατες αποφάσεις Ειρηνοδικείων της χώρας.

Η πρώτη περίπτωση αφορά 75χρονη γυναίκα µε έξι παιδιά και σοβαρά προβλήµατα υγείας.

Η γυναίκα, συνταξιούχος των 435 ευρώ, προσέτρεξε στην Ενωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδος. Εχοντας, στεγαστικό 152.000 ευρώ και κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή της, βρέθηκε σε απόλυτη αδυναµία αποπληρωµής, µε το δικαστήριο όχι µόνο να κάνει δεκτή την αίτησή της και να διατάσσει µηδενικές καταβολές για 5 χρόνια αλλά και να προβλέπει ότι τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει µετά την 5ετία ώστε να επαναπροσδιορίσει νέα δικάσιµο, διαγράφοντας µε αυτόν τον τρόπο οριστικά το χρέος.

Στο σκεπτικό του µάλιστα το δικαστήριο αναφέρει ότι «η περιέλευσή της σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής δεν οφείλεται σε δόλο, όπως προβάλλεται από την πιστώτρια (σ.σ.: τράπεζα), σύµφωνα µε την οποία προέβη σε αλόγιστο δανεισµό, παρότι γνώριζε ότι µε βάση την οικονοµική της δυνατότητα δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και έτσι περιήλθε δόλια σε κατάσταση υπερχρέωσης και αυτό γιατί δεν αποδείχτηκε ότι µε πράξεις ή παραλείψεις της επεδίωξε την αδυναµία των πληρωµών της ή ότι προέβλεψε ότι οδηγείται σε αδυναµία πληρωµών και δεν άλλαξε συµπεριφορά, αποδεχόµενη το αποτέλεσµα αυτό.

Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η αδυναµία της αιτούσας οφείλεται σε παράγοντες που δεν µπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και συγκεκριµένα στη σηµαντική µείωση στο οικογενειακό της εισόδηµα µετά το 2009, η οποία επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την οικιακή της οικονοµία, γεγονός που δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να προβλέψει η αιτούσα αλλά ούτε και να αποτρέψει». Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήµα παραπάνω τη σκέψη του, και κάνοντας µνεία του άρθρου 2 του Συντάγµατος, το δικαστήριο κρίνει ότι είναι πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου.

Στη δεύτερη περίπτωση, Ειρηνοδικείο άναψε το «πράσινο φως» για την ένταξη στον νόµο δύο ιδιωτών µε χαµηλά εισοδήµατα (700 ευρώ µηνιαίοι µισθοί) και δάνειο πρώτης κατοικίας, διασώζοντας το σπίτι, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον κάθε σύζυγο ποσού 100 ευρώ κάθε µήνα για τρία χρόνια.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της κατοικίας σε καθεστώς διάσωσης, αφού η αντικειµενική αξία της δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόµος, ενώ το ύψος του µηνιαίου διαθέσιµου οικογενειακού εισοδήµατος των αιτούντων δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής τους προσαυξηµένες κατά 70%.