Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και εν αναμονή των εφαρμοστικών διατάξεων, το βάρος πέφτει στην προετοιμασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δεχτεί τις αιτήσεις των δανειοληπτών και η οποία θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές Μαΐου.

Πρόκειται για την πλατφόρμα που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) και η οποία θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε να υπηρετήσει τις ανάγκες του νέου πλαισίου.

Σημειώνεται πως το ποσοστό επιδότησης του δανειολήπτη, εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, αλλά και το είδος του δανείου. Για τα στεγαστικά δάνεια, το ποσοστό θα κυμαίνεται από 20% έως 50% , ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια, το ποσοστό θα φτάνει κατά μέγιστο στο 30%

Σύμφωνα με τα ακόλουθα παραδείγματα:

Ζευγάρι με δύο παιδιά και ανώτατο εισοδηματικό όριο: 31.000 ευρώ

Εισόδημα Ποσοστό επιδότησης

0 7750 50%

5251 15500 40%

10501 23250 30%

15751 31000 20%

Ζευγάρι με ανώτατο εισοδηματικό όριο: 21.000 ευρώ

Εισόδημα Ποσοστό επιδότησης

0 5250 50%

5251 10500 40%

10501 15750 30%

15751 21000 20%

Πηγή: ΕΡΤ