Τον διορισμό 418 εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, σε θέσεις μονίμων διορίζονται 57 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 361 στη Δευτεροβάθμια.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει νεώτερο ανακοίνωση με την οποία οι διορισθέντες θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται ότι διανύθηκε στη θέση διορισμού.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις