Τροπολογία για τους 17.500 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι δεν λάμβαναν την επικουρική σύνταξή τους λόγω της εμπλοκής που επικρατούσε με στο ΛΕΠΕΤΕ, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 αναλαμβάνεται η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στους οριζόμενους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και τον Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

Ακόμη, προβλέπεται ότι η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν να καταβάλλει στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων των Λογαριασμών, πλέον συμπληρωματικού ασφαλιστικού πόρου, ο οποίος για τα πρώτα πέντε χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Ειδικά για τούς πρώτους πέντε μήνες του 2019 η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλλει επιπροσθέτως στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και το ισόποσο των εισφορών που βαρύνει τούς ασφαλισμένους των Λογαριασμών, για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που διαμορφώνονται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης τμηματικά έως 31.12.2020. Η προαναφερόμενη παροχή διενεργείται αφού συμψηφισθούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε για το έτος αυτό.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) ετήσια δαπάνη, που προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ τον ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που Θα αποδοθούν από την Ε.Τ.Ε Α.Ε. και τούς ασφαλισμένους της στο εν λόγω Ταμείο και τον ύψους της επικουρικής σύνταξης που θα καταβληθεί στους ανωτέρω δικαιούχους.

Η δαπάνη αυτή για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 15,8 εκατ. ευρώ, 15,3 εκατ. ευρώ, 14,3 εκατ. ευρώ, 14 εκατ. ευρώ και 14,4 εκατ. ευρώ περίπου αντιστοίχως. Δηλαδή αθροιστικά για την εν λόγω περίοδο θα ανέλθει σε 73,8 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις