Προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ υπέβαλε η SAZKA GROUP, συμφερόντων του Τσέχου επενδυτή Κάρελ Κομάρεκ.

Το προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων ανέρχεται σε 9,12 ευρώ ανά μετοχή.

H πρόταση της SAZKA Group αφορά α) στο σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι στο 67% του μετοχικού κεφαλαίου και β) στο σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018.

Κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, 105.270.000 μετοχές (το 33,33%). Ο προτείνων ασκεί έμμεσο έλεγχο επί των εν λόγω μετοχών, μέσω της συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου με ποσοστό 66,7% στην Emma Delta Management, η οποία με τη σειρά της είναι ο έμμεσος δικαιούχος των εν λόγω μετοχών μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd..

Ως εκ τούτου, η δημόσια πρόταση αφορά σε 213.730.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 67% του οργανισμού, αλλά και στο σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος 2018.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις