Έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας

Έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας

Μέτρα προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, εξετάζει η κυβέρνηση. Ανάμεσα σε αυτά φαίνεται πως είναι και η πληρωμή του ενοικίου υποχρεωτικά μέσω τράπεζας, είτε ηλεκτρονικά είτε στο γκισέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», ο ενοικιαστής θα καταθέτει το μίσθωμα που αναγράφεται στο συμβόλαιο σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον ενοικιαστή.

Το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί, ευνοεί και τους νομοταγείς ιδιοκτήτες, καθώς από τις καταθέσεις θα προκύπτει πόσα ενοίκια έχουν λάβει.

Συνεπώς δεν θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να πληρώσουν φόρο για μη καταβληθέντα ενοίκια ή να τα εκχωρήσουν στο κράτος για να αποφύγουν τη φορολόγηση για ανύπαρκτο εισόδημα.