Η περίοδος κάθε πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eduguide.gr, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών
να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου
να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμα. Στην πράξη, η γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών είναι απαραίτητη
να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ
να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου «junior» ή «senior academia») πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Όσες/οι επιλεχθούν, θα εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο θα λαμβάνουν επίδομα €1313,37 /μήνα, με διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για τους υπόλοιπους τόπους ανάθεσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 3 θέσεις πρακτικής άσκησης ανά περίοδο.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

-Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου

-Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Eκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των καθορισμένων ημερομηνίων δεν θα εξεταστούν.

Πληροφορίες ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις