Προσλήψεις στο δημόσιο 2020: Αυτές είναι οι προκηρύξεις

Προσλήψεις στο δημόσιο 2020: Αυτές είναι οι προκηρύξεις

Προσλήψεις στο δημόσιο: Αρκετές προσλήψεις αναμένονται στο δημόσιο με την έλευση του 2020.

Προσλήψεις στο δημόσιο: Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα dimosio.gr, οι σχετικές αιτήσεις λήγουν τέλη Ιανουαρίου. Αφορούν 317 θέσεις φορείς πρόνοιας, 91 θέσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 64 άτομα αναμένεται να προσληφθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ενώ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής υπάρχει ανάγκη για Καθαριστές, Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοικητικού-Λογιστικού. Δείτε αναλυτικά:

  • -Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως ακολούθως: 3 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 2 ΥΕ Καθαριστές.  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2020-17/01/2020. Τηλέφωνο: 213 2063628.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

  • Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/12/2019-02/01/2020. Τηλέφωνο: 210- 9989196, 210 9989605

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 317 θέσεων σε φορείς πρόνοιας, ως ακολούθως:

1. Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

2. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

4. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

5. Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (31 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (38 θέσεις), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (213 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (35 θέσεις).

Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για τις θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23/12/2019-10/01/2020, για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 13/01/2020-28/01/2020.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 64 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Τηλέφωνο: 210 9225114, 210 9238724 εσωτ: 209, 205, 207